.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Katowice / bieruńsko-lędziński, pow. ...
bieruńsko-lędziński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 55773
Powierzchnia: 156.68 km2
Zaludnienie: 355 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 43385
Liczba wydanych kart: 18839
Liczba wyjętych kart: 18824
Liczba ważnych kart: 18824
Liczba głosów ważnych: 18428
Liczba mandatów: 3
43.42%
brak40.54%41.92%43.30%44.68%46.06%47.44%48.82%50.20%51.58%52.96% 
............
danych41.91%43.29%44.67%46.05%47.43%48.81%50.19%51.57%52.95%54.34% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BLIDA Barbara366119.87
2BOCHENEK Krystyna892548.43
3KORFANTY Bronisław Jan844345.82
4KOSIBA Wojciech Ryszard194710.57
5KUTZ Kazimierz Julian516528.03
6NOWAKOWSKI Piotr Tomasz433123.50
7SZPYRKA Grzegorz Adam516528.03
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
241401Bieruń, m.1551964366434627841.47
241404Bojszowy, gm.498927072706266454.26
241405Chełm Śląski, gm.441719331927188943.76
241402Imielin, m.616927792778272845.05
241403Lędziny, m.1229149844979486940.55
  bieruńsko-lędziński, pow. 43385 18839 18824 18428 43.42

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca